Coronavirus: Imtiaz Super Market refuta els rumors de tancament de botigues de Karachi

Foto de: DHAToday

KARACHI: Dissabte, el supermercat Imtiaz va eliminar els rumors que la corporació de botigues al detall tancava oficines a Karachi.

A les xarxes socials, Imtiaz Super Market va compartir que, contràriament als rumors, totes les seves sucursals de Karachi estaven obertes i funcionaven segons el calendari.'S'informa que tota la informació sobre el tancament del supermercat lmtiaz és falsa i que les sucursals funcionaran segons els horaris estàndard d'obertura i tancament', diu el comunicat de l'organització minorista del supermercat.'No hi ha situació de pànic a la ciutat, per la qual cosa es demana a tots que mantingueu la calma i realitzeu activitats rutinàries prenent les mesures de precaució recomanades pels metges per evitar el virus Corona', diu el comunicat.Diumenge es van informar 18 nous casos a Sindh

Diumenge es van notificar divuit nous casos del nou coronavirus a Sindh. Es van notificar tretze casos a Sukkur mentre que cinc van sorgir a Karachi, segons el departament de salut de Sindh.

El Departament de Salut i Benestar de la Població de Sindh va confirmar el recompte, dient que els nous casos havien tornat a Sukkur a través de Taftan, on havien estat en quarantena.