Després del rebot ... Què passa?

P: Quina probabilitat té que perduri una relació de rebot (una relació amb la qual l’amant et deixi i es posi immediatament amb algú altre)? A més, quina probabilitat tenen dues persones que abans eren amants de tornar-se a reunir, sobretot després de veure / estar amb altres persones? Gràcies per aquestes dues interessants preguntes. Vaig a respondre’ls d’un en un. 1. Quina probabilitat té una relació de rebot? Realment, això depèn de dos factors: la qualitat de la relació de rebot i la força de la vinculació del rebot amb els seus ex ...